Hospital Frenzy 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ người bệnh trong bệnh viện dùng cho bác sĩ của bạn để làm cho họ những bằng chứng cần thiết. Sử dụng thang máy để đi đến các phòng và sân bay trực thăng.