Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người tiếp nhận bệnh viện y tá và bạn phải đưa người bệnh đến nhà máy mà họ phải đi. Do nó nhanh chóng trở nên tồi tệ.