Horse Care and Riding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này bạn sở hữu một con ngựa đẹp. Trước khi lắp đặt và đi chạy bộ với anh ta, bạn sẽ có nó sẵn sàng. Thay đổi móng ngựa, giặt xà phòng, vượt qua bàn chải và chọn rằng khung và phụ kiện khác mà tốt nhất phù hợp với con số tuyệt đẹp của cô. Hãy chạy bộ và tận hưởng!.