Honey Trouble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Play phiên bản mới này của Zuma với một con gấu vào các vấn đề như nhân vật chính. Lanza quả bóng màu bằng cách sử dụng chuột để thu thập ba hoặc bằng hơn và thực hiện cuộc hành trình không phải là hoàn tất. Bạn có thể thay đổi bóng của bạn bằng cách nhấn phím cách.