Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trang trí ngôi nhà của những người bạn với nội thất và các đối tượng ngọt ngào. Chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời trong vườn hoặc một bên lớp học để mừng sự mở cửa.