Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trang trí ngôi nhà của những người bạn với nội thất và các đối tượng ngọt ngào. Chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời trong vườn hoặc một bên lớp học để mừng sự mở cửa.