Honey House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí ngôi nhà của những người bạn với nội thất và các đối tượng ngọt ngào. Chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời trong vườn hoặc một bên lớp học để mừng sự mở cửa.