Homer Simpson Saw Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Homer Simpson vào vội vào thế giới của nhượng quyền thương mại Saw và đối mặt với tất cả các loại câu đố và cạm bẫy chết người đã phát minh ra bởi tâm ngoan cố của Jigsaw.