Home Sheep Home

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phải mất ba con cừu về nhà mình bằng cách sử dụng các kỹ năng của mỗi nước để di chuyển đối tượng, nhảy, vv ...