Home Sheep Home Space

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con cừu mạo hiểm đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh và phải tìm cách thoát khỏi con tàu với sự giúp đỡ của bạn.