Home Run Hitter

Đang tải trò chơi...
Hãy bột trong một đội bóng chày và bị ném bóng càng xa càng tốt và làm cho số điểm tối đa.