Home Run Hitter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy bột trong một đội bóng chày và bị ném bóng càng xa càng tốt và làm cho số điểm tối đa.