home run boy

Đang tải trò chơi...
Bạn đang ở trong bóng chày đào tạo, chơ đến phiên đối tác của bạn để đạt và làm cho 'nhà chạy'. Sử dụng chuột để di chuyển và punting cách nhấn vào nút bên trái khi bạn nghĩ rằng bóng được gần.