Home Made Ice Cream Cooking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn đang nghiện kem nhưng không muốn chi tiêu tất cả tiền tiết kiệm của bạn tiêu thụ chúng, trong trò chơi này, bạn sẽ học cách làm kem tự chế của riêng bạn. Từ bóng kem, đi qua các Cornet, để trang trí và màu sắc ngọt ngào. Yummy!.