Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các hướng dẫn mà nói với các giỏ hàng chung Mac, chỉ với sodlados kẻ thù trong cơ sở của mình. Quản lý người đàn ông của bạn với các phím mũi tên, mục tiêu và bắn bằng chuột và thay đổi vũ khí với các con số.