Holoholo Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phiên bản đảo Rất của Puzzle Bobble. Bắn bóng màu với bạn Totem-Cannon để tham gia ba hoặc bằng hơn và làm cho họ biến mất, còn thu thập tiền xu và đồ trang sức trong xe của bạn, bạn di chuyển chuột.