Hold Your Ground

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một lâu đài với các bộ phận trong mỗi cấp độ bạn có để bảo vệ các cuộc tấn công bằng máy phóng vua và binh lính của mình.