Hobo vs Zombies

Đang tải trò chơi...
Mệt mỏi vì thông arrearse con người, người ngoài hành tinh, thiên thần và ác quỷ, Hobo chọn tùy chọn bên trái qua: zombie. Tất nhiên, các phương pháp được cung cấp.