Hobo vs Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mệt mỏi vì thông arrearse con người, người ngoài hành tinh, thiên thần và ác quỷ, Hobo chọn tùy chọn bên trái qua: zombie. Tất nhiên, các phương pháp được cung cấp.