Hobo Prison Brawl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hobo được đưa đến nhà tù, nơi mà ngay cả các thanh thép đạt được kết thúc sự tức giận của mình và đấm tục tĩu dựa của ông, nước mũi, nước bọt và hoạt động tồi tệ hơn.