Hobo 7 Heaven

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không, ngay cả trong những thiên đường Hobo biết cách cư xử với sự điều chỉnh. Trong nước bọt và mocazos bình thường của mình, bây giờ có thêm siêu cường bất ngờ và thiêng liêng mà chắc chắn làm cho mọi việc tồi tệ hơn.