Hobo 6 Hell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tất cả mọi thứ cho thấy rằng ở một nơi như địa ngục, kẻ sống lang thang cảm thấy như ở nhà. Cũng không có, còn chiến đấu với chính quyền, và người té ngã, sử dụng phương pháp tục tĩu của anh.