Hobo 5 Space Brawls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các vĩnh cửu và heo con Hobo yêu thích của tất cả đã bị tấn công bởi một đám người ngoài hành tinh bất tỉnh. Nó sẽ cung cấp cho một tài khoản tốt của tất cả nhờ vào quyền hạn hôi thối của nó.