Hitstick 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu mới của các đại lý bí mật chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm trên thế giới. Hãy suy nghĩ về chiến lược của bạn để đạt được các mục tiêu của mỗi nhiệm vụ.