Hiper Trak

Đang tải trò chơi...
Lái xe này trong tương lai thông qua một mạch không thể tin được, xử lý chuột và nhấn chuột để sử dụng nút Turbo này. Nhận thêm thời gian và năng lượng cho tốc độ cực nhanh.