Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ném những quả bóng để trượt tuyết, nhìn xuống đồi và dưới tuyết để cung cấp cho họ điều đó. Nếu các ẩn trong hang động, do đó bạn không thấy cô giáo trông.