Himalayaya

Đang tải trò chơi...
Ném những quả bóng để trượt tuyết, nhìn xuống đồi và dưới tuyết để cung cấp cho họ điều đó. Nếu các ẩn trong hang động, do đó bạn không thấy cô giáo trông.