highway bunny

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để tham gia hai quả trứng Phục sinh bằng nhau, cho rằng bạn né tránh giao thông và tàu sẽ đi cho bạn. Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển con thỏ và 'không gian' hơn con trỏ nhảy.