High School Cheerleader

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận eligan bạn tham gia đội cổ vũ trường trung học, sau chuyển động của con trỏ bằng cách nhấn thuyền trưởng thích hợp vào đúng thời điểm. Hãy làm cho đúng và người xem sẽ cảm ơn bạn.