High Risk Rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải cứu bạn bè của bạn đang ở trên cùng của tòa nhà. Sử dụng cách con người của bạn hoặc con rồng như bạn thấy phù hợp bằng cách nhấn 'không gian', với các phím 'B' làm karate và 'N' đối tượng hoạt động hoặc di chuyển.