Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Designs giày của những giấc mơ của bạn bằng cách chọn nền tảng, gót chân và hình dạng. Bạn cũng có thể chọn màu sắc hoặc in khác nhau và trang trí thêm để tùy chỉnh.