High Heel Styler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Designs giày của những giấc mơ của bạn bằng cách chọn nền tảng, gót chân và hình dạng. Bạn cũng có thể chọn màu sắc hoặc in khác nhau và trang trí thêm để tùy chỉnh.