Hide Caesar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các đồng tiền của Hoàng đế Cesar tấn công các vị thần. Sử dụng các đối tượng bạn nhận được trong mỗi màn hình để đặt chúng để bạn có được nó.