hexa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý thân thiện này vật nhỏ màu sắc khác nhau để bạn thu thập ba hoặc nhiều. Sử dụng con trỏ 'lên' để thay đổi thứ tự của các màu sắc trên các hồ sơ như phù hợp với bạn nhất.