Hex Vex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành 18 màn hình chia mức độ khó khăn. Mục tiêu của bạn là để di chuyển các tab bằng cách sử dụng các phím mũi tên để máy của bạn với màu sắc tương ứng, suy nghĩ về tất cả các động thái ...