Heroic Climb

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một hiệp sĩ dũng cảm người phải nhảy để nhảy lên và thu thập tất cả các khối hoặc các mục hữu ích đó là trên đường đi, nhưng xem dự báo, nếu cuộc đình công có thể bị mất cân bằng và ngã.