Heroe Panik

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Panik anh hùng của chúng ta phải tìm cách thoát ra tại nhà máy sô cô la này. Thu thập tất cả các quả bom để vượt qua mức độ sử dụng các phím mũi tên và Space để nhảy nhiều hơn hoặc ít mạnh mẽ.