Helmet Bombers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném bom với các khẩu pháo để đạt được cung cấp cho tất cả các binh sĩ của mỗi màn hình. Lưu ý các góc của sân để đạt.