Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con mèo nổi tiếng nhất đã bị vấy bẩn váy mới của mình và nhu cầu giúp đỡ của bạn để đặt máy giặt, quần áo treo trên dây phơi, sắt và cuối cùng chọn quần áo để được đặt.