Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với Hello Kitty và bạn bè của cô trốn tìm. Bạn sẽ phải tìm thấy chúng trước khi thời gian chạy ra ngoài và trong các tình huống khác nhau.