Hello Kitty Goes to School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

'Hello Kitty' nhu cầu giúp đỡ của bạn để không bị trễ học. Bạn cần phải thức dậy, rửa mặt và răng của bạn, chọn quần áo và một cái gì đó ăn sáng bổ dưỡng.