Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phần thứ hai Helistorm, quản lý các máy bay trực thăng hoàn thành nhiệm vụ bạn được chỉ ra. số kiểm soát nó với các phím mũi tên, mục tiêu và bắn bằng chuột và thay đổi vũ khí đi theo, phát hiện này.