HeliPopter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển các chuyến bay của máy bay trực thăng của bạn với các phím mũi tên hoàn thành các mục tiêu của mỗi cấp. Nổ bóng bay màu cam với chân vịt và xem lạc các bức tường hoặc những quả bóng màu hồng vì bạn tiêu diệt.