Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Helio giúp giải cứu bị mắc kẹt bóng bay trên mỗi màn hình, né tránh những nguy hiểm và có được ngôi sao để mở khóa màn hình đặc biệt.