Helicrane

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sau khi thí điểm một chiếc xe cứu hỏa để giúp loại bỏ các đối tượng hoặc đá mà đứng theo cách các máy bay trực thăng.