Helicoptero

Đang tải trò chơi...
Nhấp phải chuột trên máy bay trực thăng và giữ chuột để di chuyển lên và thả thấp.