Helicopter Strike Force

Đang tải trò chơi...
Bay qua các căn cứ của đối phương và phá hủy tất cả mọi thứ trong con đường của bạn. Sống sót cho đến khi kết thúc mỗi cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ.