Helen Baby Boutique

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Helen có một cửa hàng cung cấp em bé và cần sự giúp đỡ của bạn để phục vụ khách hàng của mình. Với số tiền bạn kiếm được bạn có thể thay thế các sản phẩm hoặc mua nâng cấp cho các cửa hàng.