Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig nhìn tới tương lai và đầu tư vào việc mở một chuỗi kem được thiết kế để được rất phổ biến ... rằng nếu anh ta đặt một số thứ tự và sự hài hòa cho trang trí của bạn, tất nhiên.