Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là tên trộm giỏi nhất thế giới và phải ăn cắp viên kim cương lớn nhất thế giới. Trước khi bạn bắt đầu chơi nhập 'đào tạo', bạn sẽ được học các điều khiển trò chơi, chẳng hạn như sử dụng các đối tượng và làm thế nào để di chuyển xung quanh tòa nhà.