heidi one

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để xóa các khu vực của kẻ thù và đi tất cả các "trạm kiểm soát" là vòng tròn với đếm ngược. Nó phụ thuộc vào số điểm bạn nhận được có thể cải thiện con tàu của bạn.