Heavy Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một khu bể kẻ thù phá hủy các rào chắn tên lửa của bạn và bẫy khác. Càng ít thời gian và buổi tối đạn dược ít sử dụng hơn bạn có điểm số trên mỗi màn hình.