Heaven or Hell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nghe như là thiên thần hay ác quỷ trong trò chơi chiến lược này. Chọn những người tham gia các trận chiến, di chuyển chúng và đấu tranh để đi từ từ chiến thắng cuộc chiến.