Hearts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xem kỹ năng của bạn với cây cung giúp Cupid qua như nhiều trái tim như bạn có thể. Di chuyển con trỏ lên xuống mũi tên và đâm giữ chuột, tùy thuộc vào sức mạnh mà bạn muốn.