Headless Zombie 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của zombie dễ thương này là người có thể lấy đầu của mình để đạt được mục tiêu của mình mà là để đạt được cửa thoát hiểm.