Headless Havoc

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Headless Knight đã trở về từ cõi chết để trả thù chặt đầu tất cả các bạn có thể. Hướng dẫn các con ngựa di chuyển chuột, khi bạn đang ở gần một người đàn ông click vào nó, cố gắng để làm điều đó với các thanh màu đỏ đầy đủ.